Rezerwacja wizyty

Płock na Światowym Forum Miejskim

Płocki maraton programistyczny City Coders Hackathon Płock został dostrzeżony w Katowicach, w czasie uroczystości, która wieńczyła program „Plan działań dla Miast. Modelowa Lokalność”. Program ten jest odpowiedzią na wyzwania, związane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju stawianych przez Agendę 2030.

Agenda 2030 jest z kolei strategią rozwoju świata do 2030 roku, zawierającą 17 celów zrównoważonego rozwoju, przyjętą jednogłośnie przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ.

Od 26 do 30 czerwca w Katowicach odbywała się 11 sesja Światowego Forum Miejskiego – najważniejszej, globalnej konferencji poświęconej polityce miejskiej, zrównoważonemu rozwojowi miast oraz ich urbanizacji (jest współorganizowana przez agendy ONZ). Jest ona okazją do wymiany doświadczeń w prowadzeniu różnych projektów, które są elementem realizacji 17 celów zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczna konferencja była wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy w historii odbywała się w Europie Środkowo – Wschodniej. Gospodarzem konferencji zostały Katowice, a współorganizatorem obok UN – Habitat (to jest właśnie Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich) było jeszcze Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uczestnicy konferencji przyjechali z całego świata. Reprezentowali rządy, samorządy, świat nauki, organizacje pozarządowe, czy instytucje aktywne w obszarze polityki miejskiej. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”.

Płock został zaproszony do udziału w Programie jako miasto od lat realizujące Strategię Zrównoważonego Rozwoju, A także jako miasto, w którym działa jeden z 25 zlokalizowanych w całym świecie ośrodków CIFAL – międzynarodowe centrum szkoleniowe UNITAR – Instytutu ONZ ds. Badań i Szkoleń.

Jako flagowy projekt, zaprezentowany przez Płock w Programie „Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność”, doskonale wpisujący się w realizację Celu 9. (Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura) był płocki maraton programistyczny – przedsięwzięcie, które wspierając kreatywne postawy młodych płocczan, przyczynia się jednocześnie do podnoszenia komfortu życia wszystkich mieszkańców oraz promocji innowacyjnych rozwiązań w myśl idei smart city.

Certyfikat odebrał wiceprezydent Płocka Artur Zieliński. Fot. www.wkatowicach.eu

We wtorek 28 czerwca odbyła się w Katowicach ceremonia podpisania dokumentu zwieńczającego program „Plan Działań Dla Miast. Modelowa Lokalność.” Jest on polską odpowiedzią na wyzwania związane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju stawianych przez Agendę 2030.

Przy tej okazji specjalny certyfikat dla Płocka za zorganizowanie maratonu programistycznego odebrał wiceprezydent miasta Artur Zieliński.

Hubert Woźniak