Rezerwacja wizyty

Wotum zaufania i absolutorium prezydenta

– Głosowania nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego będą dla nas formalnością – oświadczyła na czwartkowej sesji Rady Miasta jej wiceprzewodnicząca Iwona Krajewska. Sesja ta była jedną z dwóch najważniejszych w roku. Prezydent zobowiązany był na niej przedstawić najpierw raport o stanie miasta za 2021 rok i uzyskać jego akceptację. A następnie uzyskać jeszcze od radnych absolutorium.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski – omawiając raport o stanie miasta – przyznał, że 2021 rok był dość trudny, bo choć zaczęliśmy wracać do normalności, to jednak w tle odczuwaliśmy wszyscy jeszcze skutki pandemii. Przekonując zaś radnych do zagłosowania nad udzieleniem absolutorium przypomniał najpierw, że finanse miasta są w bardzo dobrym stanie. – Dzięki dobrej, mądrej polityce finansowej zakończyliśmy ubiegły rok nadwyżką budżetową – mówił Andrzej Nowakowski. – I stało się tak mimo tego, że w dużym stopniu realizowaliśmy wiele przedsięwzięć za środki własne, bo pieszczochami obecnej władzy Płock nie jest – dodawał.

Z kolei w przypadku wydatków na oświatę, które od lat są największą pozycją w budżecie Płocka, subwencja oświatowa stale maleje i pokrywa już tylko 56,5 proc. wydatków w tym dziale. Reszta to środki własne samorządu.

Andrzej Nowakowski przyznał również, że 2021 rok był szczególny. Gdy się zaczynał był jeszcze okresem panowania pandemii. – Zmieniła ona nasze życie, ale była też czasem próby, w którym jako wspólnota, poradziliśmy sobie z różnymi wyzwaniami. Okazaliśmy sobie wsparcie, byliśmy solidarni, odważni, konsekwentni i jednocześnie odpowiedzialni – powiedział. – Towarzyszyła nam jednak nadzieja i w połowie ubiegłego roku zaczęliśmy wracać do normalności, w tym do aktywnego udziału w wydarzeniach.

Przypomniał, że wróciły nasze sztandarowe koncerty: na schodach Broniewskiego odbył się Audioriver. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki organizował Napowietrzacz Kultury – serię imprez, koncertów i występów na swoim podwórku. Odbył się m.in. 10. jubileuszowy Półmaraton Dwóch Mostów, na nasze ulice wrócił Jarmark Tumski.

Przetrwaliśmy trudny okres i jednocześnie utrzymaliśmy dotychczasowe, dobre tempo rozwoju miasta. I przez cały rok prowadziliśmy zgodnie z planem inwestycje – zarówno duże, strategiczne przedsięwzięcia, jak im mniejsze, ale równie ważne dla mieszkańców. Rozwijaliśmy infrastrukturę sportową, drogową, a także bazę oświatową i tereny zielone.

Prezydent Płocka przekonywał, że największą inwestycją, jaką w ubiegłym roku realizowaliśmy, jest trwająca jeszcze, modernizacja stadionu piłkarskiego im. Kazimierza Górskiego. Jest to przedsięwzięcie za blisko 170 mln zł.

Ponadto rozpoczęliśmy budowę parku wodnego na osiedlu Miodowa, a co w tym przypadku ważne, realizujemy ją w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy działania w kierunku budowy sali koncertowej i przebudowy Nowego Rynku. Odebraliśmy koncepcję tego przedsięwzięcia, mamy projekt budowlany i pozwolenie na budowę, obecnie trwa przygotowywanie projektu wykonawczego.

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy inwestycje dla młodych płocczan. Przy ul. Kossobudzkiego budowaliśmy nową siedzibę Miejskiego Przedszkola nr 17. Będzie to duża placówka, o powierzchni 2 tys. mkw, przeznaczona dla 150 maluchów w wieku od 3 do 6 lat, z czterema placami zabaw. W tym roku inwestycja będzie gotowa. Jej koszt to ponad 9 mln zł. Warto dodać, że wzorem lat wcześniejszych, dzięki konsekwentnie od lat prowadzonym przedsięwzięciom w bazę przedszkolną, w ubiegłym roku zapewniliśmy miejsca w przedszkolach wszystkim zgłoszonym w czasie rekrutacji dzieciom.

Przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Czwartaków powstał łącznik, który połączył dwa budynki szkoły i poprawił komfort korzystania z obiektów, a także zwiększył bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły. W SP nr 21 przy ul. Chopina zmodernizowaliśmy blok żywieniowy za prawie 1,4 mln zł. Zbliżoną kwotę wydaliśmy na termomodernizację sali gimnastycznej przy SP nr 17 przy ul. Miodowej.

Wiosną 2021 zakończyliśmy kompleksowy remont pływalni „Jagiellonka”. Zainwestowaliśmy także w place zabaw – przy ul. Borowickiej zbudowaliśmy od podstaw taki plac wraz z siłownią pod chmurką, kolejny – na Zielonym Jarze – zmodernizowaliśmy.
Inwestycją w małych i młodych płocczan było również wykonanie budynku przy ul. Polnej 25, na parterze którego uruchomiliśmy żłobek, a na piętrach znalazły się „Mieszkania na start”.

Obok przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowaliśmy te mniejsze, często niematerialne, ale równie ważne. Pandemia odcisnęła swoje piętno na wielu z nas, ale szczególnie na młodzieży, która musiała uczyć się zdalnie i dopiero we wrześniu wróciła do szkoły i normalnego trybu nauki.

Dlatego w ubiegłym roku organizowaliśmy działania mające na celu pomoc uczniom w wyrównywaniu luk edukacyjnych spowodowanych nauką zdalną, w tym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze czy korekcyjno-kompensacyjne. Wspieraliśmy organizację szkoleń dla nauczycieli, którzy doskonalili umiejętności korzystania z narzędzi IT, niezbędnych do realizacji kształcenia na odległość. Staraliśmy się doposażyć szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne: zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, projektory oraz oprogramowanie wspierające naukę zdalną. Ponadto nauczyciele i uczniowie objęci zostali wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego.

W czerwcu 2021 np. ogłosiliśmy program stypendialny „Grant na start” w roku akademickim 2021/2022. Polega on na wypłacaniu z budżetu miasta stypendiów najlepszym studentom pierwszego roku studiów. Mamy nadzieję, że zachęci on młodych ludzi do uczenia się w Płocku.

Kontynuowaliśmy rewitalizację Starego Miasta. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dobudował oficynę do zabytkowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza 38, w której znalazły się „Mieszkania na start”.

W bezpośrednim sąsiedztwie Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaczęło budowę kamienicy pod adresem Sienkiewicza 42. Do zakończenia renowacji – pozostającej miejską własnością północnej pierzei ul. Sienkiewicza – pozostały jedynie trzy kamienice pod adresem Sienkiewicza 44, 46 i 48. Prace przy kolejnych dwóch w tym roku już się toczą.
Z kolei Agencja Rewitalizacji oddała do użytkowania i zasiedliła kamienicę przy ul. Królewieckiej 18. Na piętrach znalazły się również „Mieszkania na strat”, a na parterze przy ulicy – lokale usługowe. Łącznie w ubiegłym roku 123 rodzinom wręczyliśmy klucze do Mieszkań na start.

Oddaliśmy też kolejny blok na osiedlu Miodowa Jar z 15 mieszkaniami. Obecnie kończy się realizacja dziesiątego, z zaplanowanych tu 13 bloków. Niedługo będziemy oddawać klucze lokatorom, a obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy jedenastego bloku.

Na Stary Rynek wróciło kino letnie i potańcówki. Na zimę Agencja Rewitalizacji Starówki ustawiła na Starym Rynku choinkę i uruchomiła lodowisko.

Dużo się wydarzyło na płockich ulicach. Gruntownie przebudowaliśmy ul. Pocztową w Borowiczkach oraz zaczęliśmy równie kompleksową przebudowę sąsiedniej ul. Raczkowizna.
Zmodernizowaliśmy – wraz ze zbudowaniem kanalizacji deszczowej – drugi odcinek ul. Kolejowej. A także kolejny fragment ul. Chopina, leżący między ul. Otolińską a wiaduktami pod al. Piłsudskiego. Zbudowaliśmy brakujący odcinek ul. Kątowej i przebudowaliśmy ul. Bliską. Łącznie na modernizacje i przygotowania do kolejnych inwestycji drogowych wydaliśmy w ubiegłym roku ponad 30 mln zł. Zdobyliśmy na te przedsięwzięcia prawie 10,4 mln zł zewnętrznego dofinansowania.

Kolejny sezon działał system Płockiego Roweru Miejskiego, który od samego początku cieszy się popularnością i jest dużym sukcesem. W 2021 roku na utrzymanie naszych 29 miejskich stacji oraz 290 rowerów miejskich wydaliśmy 900 tys. zł. W ubiegłym roku jednoślady były wypożyczane 214 tysięcy razy, a w systemie zarejestrowanych jest ponad 32 tysiące użytkowników.

Prezydent Andrzej Nowakowski przypomniał, jak wiele środków, czasu i energii oddaliśmy zieleni i rozwojowi terenów zielonych. Na terenie po przedszkolu przy ul. Braci Jeziorowskich założyliśmy skwer rekreacyjny. Prowadziliśmy działania, które angażowały mieszkańców w urządzanie terenów zielonych jak np. „Zapuść korzenie w Płocku”. W tym przedsięwzięciu płocczanie mają wpływ na to, w którym miejscu posadzić drzewo. W 2021 roku posadziliśmy w ramach tej inicjatywy 80 drzew. Podobnie działa akcja „Drzewa młodych płocczan”. Łącznie w ubiegłym roku w całym Płocku posadziliśmy 780 drzew. A do tego prawie 12,5 tys. krzewów.

– Zaczęliśmy tez całkowicie nowe przedsięwzięcie: zieloną rewitalizację – przypomniał prezydent Płocka. Przed laty powstało wiele projektów chodników i deptaków, które otoczyły miejskie drzewa betonowymi płytami, nie zostawiając wiele im miejsca na to, by właściwie były np. nawodnione. Zaczęliśmy zdejmować te betonowe płyty, by w ten sposób poprawić drzewom warunki egzystencji. Na początek – na pasażu Paderewskiego.

Kontynuowaliśmy dotychczasowe przedsięwzięcia z zakresu polityki zdrowotnej – m.in. program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom, przeciw HPV, czy grypie. Rozbudowaliśmy sieć AED.

– Chciałbym podziękować za rok współpracy radnym, samorządowi Mazowsza, ale także za coraz lepszą współpracę administracji rządowej, z którą mamy porozumienie, co do rozbudowy ul. Wyszogrodzkiej – powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, prosząc o pozytywne głosowanie nad absolutorium.

Płoccy radni dobrze ocenili 2021 rok. – Miał pan bardzo dobry plan, który przełożył się na konkretne przedsięwzięcia – skomentowała całość wiceprzewodnicząca Rady Miasta Iwona Krajewska.

Zarówno w przypadku udzielenia wotum zaufania, jak i udzielenia absolutorium wynik głosowania był taki sam: 15 radnych było za.

Hubert Woźniak

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»