Poprzednia wersja strony Plock.eu

Płocki Raport Drogowy

Informujemy, gdzie na terenie Płocka w czwartek 28 października występują ograniczenia w ruchu.  Zamknięte dla ruchu odcinki ulic: Chopina, skrzyżowanie Lachmana – Chopina, Kolejowej, Raczkowizna. Informujemy, że w piątek 29 października ul. Chopina na odcinku od ul. Otolińskiej do ul. Spółdzielczej zostanie udostępniona dla ruchu. Uwaga! Nastąpiła zmiana stałej organizacji ruchu. Prosimy o zachowanie ostrożności.

_________________________________________________________________________

Informujemy jak będzie wyglądać organizacja ruchu w rejonie płockich cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych 30 października – 1 listopada. Decyzją prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego przejazd autobusami KM Płock obsługującymi dojazd do Cmentarza Komunalnego na liniach 4, 24 oraz liniach specjalnych 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77  w dniu 1 listopada 2021 r. będzie bezpłatny – czytaj więcej, sprawdź rozkłady jazdy, zmiany organizacji ruchu, jak parkować przy cmentarzach w Płocku.


Naprawy bieżące dróg i chodników będą dziś prowadzone na ulicach:

SZPITALNA, NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH, 7 CZERWCA,  7 CZERWCA 1991r. i BATALIONÓW CHŁOPSKICH w dniach 21.10.2021r. do 05.11.2021r. w ul. 7 czerwca 1991r. i skrzyżowaniu ulic 7 czerwca 1991r. z Łukasiewicza a także w dniach od 25.10.2021r. do 24.11.2021r. w ulicy Szpitalnej związanych z realizacją robót budowlanych „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych C, D, G2 w Płocku” w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.Utrudnienia będą polegały na zwężeniach pasa jezdni oraz ograniczeniu przejazdu z powodu wykonywania robót.

KOLEJOWA – w poniedziałek 23 sierpnia drogowcy przystąpili do pierwszego etapu przebudowy ul. Kolejowej i zamknęli jej odcinek między skrzyżowaniem z ul. Popłacińską a rondem Lajourdie. Objazd prowadzi ul. Portową i Popłacińską. Po zakończeniu robót w tym miejscu przeniosą się na kolejny odcinek leżący między ul. Popłacińską, a Zieloną. Wszystkie prace powinny zakończyć się najpóźniej 30 listopada,

OTOLIŃSKA – budowa sięgacza ulicy,

FABRYCZNA – naprawa chodnika.


ul. Chopina – przebudowa ulicy od 4 marca

Informujemy, że w piątek 29 października ul. Chopina na odcinku od ul. Otolińskiej do ul. Spółdzielczej zostanie udostępniona dla ruchu. Uwaga! Nastąpiła zmiana stałej organizacji ruchu. Prosimy o zachowanie ostrożności.

W związku z zakończeniem przebudowy ulicy Chopina od 29 października 2021 r. (piątek)

 • autobusy linii 20 i 26 w obydwu kierunkach kursować będą przez przystanki Lachmana i Banacha (jak przed objazdem)
 • autobusy linii 32
  • w kierunku Orlenu kursować będą przez przystanki: Banacha (wszystkie kursy z przystanku w stronę ul. Lachmana), Lachmana (wszystkie kursy z przystanku w stronę ul. Chopina) i Kopernika (z przystanku na ul. Chopina w stronę dworca)
  • uwaga na zmianę kierunku jazdy – wszystkie kursy w kierunku Orlenu wykonywane będą z przystanku Banacha w stronę ul. Lachmana oraz z przystanku Lachmana w stronę ul. Chopina
  • kursy z Targowej wykonywane będą na trasie: Targowa – Otolińska – Banacha – Lachmana – Chopina (jak przed objazdem)
  • trasa z Orlenu: Chopina (przez przystanek Kopernika) – Lachmana – Banacha (wybrane kursy dalej: Banacha – Otolińska – Targowa)
 • autobusy linii 14 i 60 w obydwu kierunkach kursować będą przez przystanki Kopernika i Spółdzielcza (przez przystanek Spółdzielcza również w kierunku Winiar / Kostrogaju)
 • autobusy linii 15 w obydwu kierunkach kursować będą przez przystanki: Otolińska (w al. Piłsudskiego), Lachmana i Banacha (jak przed objazdem)
 • autobusy linii 37 powrócą na trasę obowiązującą przed objazdem, tj. w obydwu kierunkach: Piłsudskiego – Lachmana – Banacha – Otolińska
 • autobusy linii nocnej N1 (począwszy od nocy z piątku na sobotę) w obydwu kierunkach kursować będą przez przystanki Banacha i Lachmana

________________________________________________________________________________

ul. Raczkowizna – przebudowa

MZD prowadzi kolejną inwestycję drogową na osiedlu Borowiczki w ramach zadania pn. : Rozbudowa drogi gminnej nr 520257W – ulicy Raczkowizna w Płocku”.

Dofinansowana zostanie przebudowa drogi wraz z budową nowego ronda na skrzyżowaniu ulic: Raczkowizna – Piastowska (Gmina Słupno).  Przebudowa drogi zwiększy bezpieczeństwo na drodze i usprawni ruch kołowy, pieszy i rowerowy.

W ramach inwestycji wybudujemy:

jezdnie z  rondem na odcinku ok.491,82 m,  szerokości 7,00 dla klasy „Z” i klasy „L” na odcinku 300m zgodnie z Warunkami Technicznymi szerokość pasów 3,5 m  zostały dostosowana do struktury rodzajowej pojazdów (autobusy transportu zbiorowego miejskiego, pozamiejskiego, które będą jeździć po zrealizowaniu rozbudowy drogi  oraz samochody ciężarowe do 16 t i powyżej 16 ton). Ulica Raczkowizna w 2 miejscach styka się z drogami Gminy Słupno z Piastowską  na skrzyżowaniu (planowane rondo) i na granicy miasta przechodzi w ul. Słowiańską gminy Słupno. Skrzyżowanie ulic Raczkowizna z ulicą Piastowską Gminy Słupno zostanie przebudowane na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z wyspą środkową (rondo) o średnicy 18 m.

chodnik jednostronny od km 0+000 do km  0+791,82 o  szerokości zmiennej  1,5 m oddalony i szer 2,0 m-3,0 m przy jezdni w świetle obrzeży, wykonany z kostki betonowej gr 8 cm, w km 0+700 dodatkowy chodnik pełniący rolę peronu dla oczekujących na autobusy.

– ścieżkę rowerową dwukierunkową szer. 2,5 m w świetle obrzeży od km 0+000 do km do km 0+487,5 od km 0+487,5 do km 791,82 szerokości 2 m łącząca się ze ścieżką w ul. Harcerskiej,

wyspy dzielące przy rondzie z kostki granitowej,

kanalizację deszczowa wraz z wpustami,

oświetlenie uliczne z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła LED prawidłowo oświetlających pas drogowy.

Po wybudowaniu drogi zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu na przebudowanym odcinku drogi. Zostaną zagospodarowanie tereny zielone oraz nastąpi usunięcie związanych z przebudową kolizji gazowych. Droga i jej elementy po rozebraniu stanu istniejącego zostaną dostosowane do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Planowana kwota dofinansowania 50 % w kwocie: 2 .843. 557,10 zł z „Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg”.

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»