Poprzednia wersja strony Plock.eu

Płocki Raport Drogowy

Informujemy, gdzie na terenie Płocka we wtorek 20 kwietnia występują ograniczenia w ruchu.  Zamknięte dla ruchu odcinki ulic: Chopina, Boryszewskiej, Pocztowej, skrzyżowanie Lachmana – Chopina


Naprawy bieżące dróg i chodników będą dziś prowadzone na ulicach:

CHEMIKÓW – naprawa drogi

ŁUKASIEWICZA – naprawa ubytków w jezdni


Ul. Chopina – przebudowa ulicy od 4 marca

 

Informujemy, że w związku z przebudową ul. Chopina na odcinku od ul. Otolińskiej do ul. Lachamana 4 marca została wprowadzona czasowa organizacja ruchu w rejonie ulic: Chopina, Otolińska, Lachamna, Spółdzielcza, Piłsudskiego.

Ul. Chopina została całkowicie zamknięta dla ruchu. Możliwy jest dojazd dla mieszkańców ulic: Kopernika, Kolberga, Stodółkiewicza.

W związku z zamknięciem dla ruchu ulicy Chopina na odcinku od ul. Otolińskiej do ul. Lachmana na czas przebudowy od 4 marca 2021 r. do odwołania (wstępnie do września 2021 r.):
– nieczynny będzie przystanek Kopernika (na remontowanym odcinku ul. Chopina)
– autobusy linii 14, 60 i N1 w obydwu kierunkach pojadą objazdem przez przystanki Banacha i Lachmana
– autobusy linii 32 na kursach do Lachmana i Targowej od przystanku Chopina, szkoła pojadą trasą: Otolińska (przez przystanek Kołłątaja) – Piłsudskiego (przez przystanek Otolińska – przy McDonald’s) – Lachmana, natomiast kursy z Lachmana w kierunku Orlenu bez zmian
Na kursach z Targowej od przystanku Otolińska, WORD pojadą trasą: Otolińska – Banacha – Lachmana – Piłsudskiego (przez przystanek Otolińska – przy KFC) – Otolińska (przez przystanek Kołłątaja) – Chopina

_______________________________________________________________________________________________

Ulica Pocztowa

Miejski Zarząd Dróg zrealizuje kolejną inwestycję drogową na osiedlu Borowiczki – przebudowę ulicy Pocztowej. Realizacja tego zadania to blisko 5 mln złotych. W ramach prac powstanie nowa infrastruktura drogowa i podziemna oraz oświetlenie uliczne.

Ulica Pocztowa będzie przebudowana na odcinku 874 mb w dwóch etapach: pierwszy od granicy miasta do mostu o długości 617 m i drugi od mostu do skrzyżowania z ul. Harcerską i ul. Korczaka o długości 257 m. W ramach rozbudowy zostanie poszerzona  jezdnia ul. Pocztowej do szerokości 6 m wraz z wymianą jej konstrukcji, powstanie oświetlenie uliczne, chodniki, zjazdy, dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Zostanie wybudowana także kanalizacja deszczowa z urządzeniami oczyszczającymi i wylotem do rowu melioracyjnego. Rozbudowana droga zostanie w efekcie dostosowana do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne klasy „L”. Powstanie jezdnia o szerokości 6 m, o dwóch pasach ruchu szer. 3 m. Pas ruchu zostanie tym samym zwiększony do 3 m ze względu na strukturę rodzajową pojazdów poruszających się po tej drodze – autobusy i samochody ciężarowe powyżej 16 ton.

W ul. Pocztowej powstaną chodniki  z kostki betonowej  naprzemiennie po prawej i lewej stronie o szerokości 2 m przy jezdni i 1,5 m oddalone od jezdni, pobocza naprzemienne po prawej i lewej stronie z kruszywa o szerokości 0,75 m. Wybudowana będzie również droga rowerowa dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej.

Nowo wybudowana kanalizacja deszczowa odprowadzi wody opadowe z nawierzchni jezdni. Nowe oświetlenie uliczne zostanie wykonane z  zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła LED. W trakcie realizacji zostaną usunięte kolizje na sieci teletechnicznej i będzie wykonane zagospodarowanie terenów zielonych w pasie drogowym.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W – ulicy Pocztowej w Płocku” zrealizuje Miejski Zarząd Dróg. Przebudowa ul. Pocztowej zostanie dofinansowane z programu Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 4 264 682,65zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 60 % wartości kosztów kwalifikowanych.

Koszt inwestycji to 4 980 000 złotych.

Planowany termin realizacji do 20 sierpnia 2021 r.


Ulica Boryszewska

Miejski Zarząd Dróg i Wodociągi Płockie przystąpiły do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Boryszewskiej”. Inwestycja będzie kosztować blisko 3,4 mln zł i zakończy się jeszcze w tym roku. Usprawni komunikację między osiedlami Zielony Jar – Podolszyce Północ – Międzytorze – Dworcowa – Kostrogaj.

Przebudowa ulicy obejmuje odcinek pomiędzy ul. Urodzajną, a skrzyżowaniem z ulicą Żyzną. Zadanie realizuje MZD natomiast Wodociągi Płockie będą współfinansować budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

W ramach przebudowy na ulicy Boryszewskiej powstanie nowoczesna droga gminna, klasy „L”, na odcinku 991 m. Inwestycja obejmuje odcinek od ul. Urodzajnej do  skrzyżowania z ulicą Żyzną. Nowa droga zyska konstrukcję jezdni o nawierzchni bitumicznej, dostosowanej do kategorii ruchu KR2 o przekroju jezdni 2 x 2,75 m.  Obramowania jezdni będą jednostronnie, od strony chodnika – z krawężników betonowych. Powstanie także  chodnik dla pieszych po stronie południowej z kostki brukowej betonowej o szerokości 2 m oraz perony przystankowe dla autobusów.  Drogowcy na ul. Boryszewskiej wykonają także nawierzchnie zjazdów do posesji z kostki betonowej.

Droga będzie posiadać odwodnienie za pomocą rowu o głębokości 1m po stronie północnej. Skarpy rowu będą umocnione.  Pod zjazdami i peronami w ciągu projektowanego rowu drogowego powstaną przepusty o średnicach od 400 do 600 m. Nowe będą także pobocza wykonane z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 m. Na jezdni powstaną urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego – progi wyspowe zwalniające ruch pojazdów z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zatwierdzoną  stałą organizacją ruchu.

Przetarg MZD ogłosił 25 sierpnia, otwarcie ofert nastąpiło 10 września. Wykonawcą jest firma BMB Budownictwo Sp. z o. o. spółka komandytowa z Gostynina. Wartość realizacji to 3.370.200 zł. Zgodnie z umową koniec inwestycji zaplanowano na połowę grudnia 2020 r. Ze względu na zwiększenie zakresu robót w branży wod-kan przez Wodociągi Płockie oraz warunki atmosferyczne, podpisano aneks wydłużający budowę ulicy do 14 maja 2021 r.


Renowacja kanałów kanalizacyjnych

Do 25.03.2021r. zaplanowano w ul. Armii Krajowej, Wyszogrodzkiej, Czwartaków i Drętkiewicza prace związane z realizacją robót budowlanych „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych C, D, G2 w Płocku” w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Utrudnienia będą polegały na zwężeniach pasa jezdni oraz ograniczeniu przejazdu z powodu wykonywania robót (wymiana włazów nastudziennych).

 

K. Kozłowski