Rezerwacja wizyty

Podsumowanie współpracy miasta z płockimi organizacjami pozarządowymi w 2020

– Dziękuję za zaangażowanie, wytrwałość i niezłomną pracę na rzecz lokalnej społeczności w czasach pandemii – zwrócił się do działających w mieście organizacji pozarządowych prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podczas dzisiejszej sesji. Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z NGO. W 2020 roku na tereniePłocka działało 350 organizacji pozarządowych. Realizowały one swoje zadania statutowe między innymi w zakresie:

  • pomocy społecznej,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
  • rewitalizacji oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Więcej informacji z zakresu współpracy miasta z ngo znajdziecie Państwo na poniższej infografice.

Kliknij i pobierz infografikę.

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»