Rezerwacja wizyty

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski zwołał w poniedziałek 31 stycznia posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W spotkaniu online uczestniczyli m.in. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, przedstawiciele władz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, służb mundurowych – Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej oraz jednostek organizacyjnych miasta – MOPS i Komunikacji Miejskiej.

Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji w mieście i regionie związanej z pandemią COVID-19 oraz przewidywanego, w oparciu o modele matematyczne, szczytu zakażeń w dniach 8-12 lutego.

Z przekazanych informacji wynika, że mimo występujących przypadków absencji spowodowanej zakażeniem lub kwarantanną wśród kadry, nie ma zagrożenia związanego z bieżącym funkcjonowania służb czy świadczeniem usług w zakresie transportu czy pomocy społecznej. O brakach kadrowych poinformował natomiast dyrektor szpitala na Winiarach, gdzie z powodu absencji personelu występują trudności w przyjmowaniu pacjentów na oddział dziecięcy, wewnętrzny i kardiologię.

Policja i Straż Miejska poinformowała o prowadzonych kontrolach w placówkach handlowych oraz w autobusach komunikacji miejskiej pod kątem realizacji przepisów sanitarnych, czyli m.in. prawidłowego noszenia maseczek.

Dyrektor MOPS zwrócił uwagę na zwiększoną liczbę osób odwiedzających siedzibę MOPS, w związku ze składaniem wniosków o dodatek osłonowy. Przypominamy, że zarówno w MOPS, jak i Urzędzie Miasta Płocka, dokumenty można umieszczać w przygotowanych do tego urnach, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami. Dokumenty można też złożyć elektronicznie.

ab