Poprzednia wersja strony Plock.eu

Program „Wspieraj seniora”

Program ma na celu dofinansowanie samorządów gminnych w realizacji usługi wsparcia na rzecz osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

W szczególnych przypadkach tj. w sytuacji braku możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej, pomocą mogą zostać także objęte również osoby poniżej 70 roku życia.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, których koszt w całości pokrywa senior. Pomoc w ramach Programu może także być udzielona w postaci załatwienia spraw urzędowych niewymagających upoważnień lub udostępniania danych wrażliwych, wyprowadzenia czworonoga na spacer, wyrzucenia śmieci.

W Płocku realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 24 364 02 38 oraz 603 605 575. Można dzwonić we wszystkie dni tygodnia, także w soboty i niedziele.

Od 26 października, czyli od dnia, w którym uruchomiono pomoc dla seniorów, 60 pracowników Ośrodka odpowiada za realizację zgłoszeń. Pomoc udzielana jest przez siedem dni w tygodniu w godz. 8.30-19.00 w dni robocze, natomiast w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.00.

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»