Poprzednia wersja strony Plock.eu

Rozbudowa ul. Pocztowej – zmiana organizacji ruchu

Informujemy, że ze względu na rozbudowę ul. Pocztowej zostanie ona zamknięta dla ruchu od 11 stycznia do 31 sierpnia 2021 r. W okresie prac zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu umożliwiająca mieszkańcom dojazd do posesji.

Dla pozostałych użytkowników zostały wyznaczone objazdy drogami gminnymi na terenie Miasta Płocka oraz Gminy Słupno. Apelujemy o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu i korzystanie z objazdów.

Miejski Zarząd Dróg wraz z wykonawcą inwestycji – firmą Budomont – zrealizuje  inwestycję drogową na osiedlu Borowiczki – rozbudowę ulicy Pocztowej. Realizacja tego zadania to blisko 5 mln złotych. W ramach prac powstanie nowa infrastruktura drogowa i podziemna oraz oświetlenie uliczne.

Ulica Pocztowa będzie przebudowana na odcinku 874 mb w dwóch etapach: pierwszy od granicy miasta do mostu o długości 617 m i drugi od mostu do skrzyżowania z ul. Harcerską i ul. Korczaka o długości 257 m. W ramach rozbudowy zostanie poszerzona  jezdnia ul. Pocztowej do szerokości 6 m wraz z wymianą jej konstrukcji, powstanie oświetlenie uliczne, chodniki, zjazdy, dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Zostanie wybudowana także kanalizacja deszczowa z urządzeniami oczyszczającymi i wylotem do rowu melioracyjnego. Rozbudowana droga zostanie w efekcie dostosowana do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne klasy „L”. Powstanie jezdnia o szerokości 6 m, o dwóch pasach ruchu szer. 3 m. Pas ruchu zostanie tym samym zwiększony do 3 m ze względu na strukturę rodzajową pojazdów poruszających się po tej drodze – autobusy i samochody ciężarowe powyżej 16 ton.

W ul. Pocztowej powstaną chodniki  z kostki betonowej  naprzemiennie po prawej i lewej stronie o szerokości 2 m przy jezdni i 1,5 m oddalone od jezdni, pobocza naprzemienne po prawej i lewej stronie z kruszywa o szerokości 0,75 m. Wybudowana będzie również droga rowerowa dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej.

Nowo wybudowana kanalizacja deszczowa odprowadzi wody opadowe z nawierzchni jezdni. Nowe oświetlenie uliczne zostanie wykonane z  zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła LED. W trakcie realizacji zostaną usunięte kolizje na sieci teletechnicznej i będzie wykonane zagospodarowanie terenów zielonych w pasie drogowym.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 520425W – ulicy Pocztowej w Płocku” zrealizuje Miejski Zarząd Dróg. Przebudowa ul. Pocztowej zostanie dofinansowane z programu Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 4 264 682,65zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 60 % wartości kosztów kwalifikowanych.

Koszt inwestycji to 4 980 000 złotych.

Planowany termin realizacji do 31 sierpnia 2021 r.

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«