Poprzednia wersja strony Plock.eu

AS poprowadzi Centrum Aktywności Seniora

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS wygrało konkurs na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym i poprowadzi Centrum Aktywności Seniora przy ul. Otolińskiej w Płocku.

Organizowany przez Urząd Miasta konkurs został rozstrzygnięty na 3 lata. W tym czasie Stowarzyszenie AS będzie realizowało zajęcia dla seniorów „zgodnie z ich oczekiwaniami”. Na każdy rok działalności AS ma przyznane z budżetu Płocka 150 tysięcy zł dotacji.

– Jest to ważny etap w rozwoju i działalności naszej organizacji – podkreśla prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS Rafał Chmielewski. – Etap, który poprzedza kilkuletnia praca na rzecz seniorów w Mławie i Płocku, w bardzo szerokim i różnorodnym zakresie, dający nam wiedzę o potrzebach tej grupy wiekowej.

Jak dodaje prezes Chmielewski – prowadzenie Centrum Aktywności Seniora (CAS) wpisuje się w działalność Stowarzyszenia AS, które powstało z myślą o osobach starszych. Po to, by jednoczyć seniorów, pomagać im, zwiększać ich aktywność w lokalnych środowiskach, proponując i organizując różnorodne formy działalności oraz aktywności, by zapobiegać wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób w wieku 60+.

Potrzeba cyklicznych działań na rzecz tej grupy wynika też z powodu pandemii. Pokazała ona, że właśnie seniorom należy poświęcić większą uwagę i zorganizować pomoc, pozwalającą chronić ich przed narastającą samotnością, lękiem, obawą o kolejny dzień. A właśnie CAS pozwala nieść wsparcie w formie poradnictwa, rozmów, pomocy w realizowaniu codziennych czynności, przy zachowaniu reżimu sanitarnego oczywiście.

Działając w ramach CAS Stowarzyszenie chce przełamać stereotyp, że senior to człowiek bierny, spędzający czas w czterech ścianach. – Chcemy pokazać, że może być inaczej – podkreślają w Stowarzyszeniu.

A doświadczenie seniorów może stanowić podstawę do realizowania doskonałych przedsięwzięć, będących motorem napędowym dla ludzi młodych.
Zajęcia w CAS prowadzone będą w trzech modułach:
– zajęcia o charakterze edukacyjnym;
– zajęcia rozwojowe;
– działania w obszarze integracji międzypokoleniowej.

– Przygotowaliśmy szereg zajęć od warsztatów ekologicznych, fotograficzno-filmowych, obsługi urządzeń związanych z nowymi technologiami, po spacery po Płocku, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, lektoraty językowe, zajęcia taneczne, sportowe, zajęcia z wiedzy obywatelskiej, czy maratony szaradziarskie – zapowiadają w Stowarzyszeniu.

Zaplanowane zostały spotkania z dietetykami, farmaceutami, trenerami personalnymi. Udzielane będą również bezpłatne porady prawne. Stowarzyszenie chce zaprosić do udziału w tworzeniu – wydawanej przez AS – gazety „Aktywny Senior”, a także do udziału w wyjątkowej formule pomocy seniorom przez seniorów „Bank Usług”, czy wreszcie wsparcia ze strony seniorów dla dzieci w ramach senioralnego wolontariatu „Poczytaj mi babciu” (udzielanie korepetycji, pomoc w odrabianiu lekcji).

AS chce prowadzić klub dyskusyjny „Rozmaitości” z udziałem uczniów płockich szkół, studentów i samych płocczan. Stowarzyszenie skupia ponad 10 tysięcy członków na terenie Płocka, powiatu płockiego, Mławy oraz powiatów: mławskiego, ciechanowskiego i płońskiego.
opr.hw

Poprzednia aktualność
«