Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Rusza rekrutacja na zajęcia pozaszkolne

Już dziś rozpoczyna się rekrutacja na zajęcia organizowane w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” oraz w Młodzieżowym Domu Kultury w roku szkolnym 2022/2023.

Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke jest najstarszym zespołem dziecięcym w Polsce. Działa nieprzerwanie od 1946 roku. Na przestrzeni wielu lat pracy z kilkunastoosobowej przyszkolnej drużyny harcerskiej Zespół przerodził się w odrębną zinstytucjonalizowaną placówkę skupiającą ponad pół tysiąca dzieci i młodzieży. Pomimo zmian „Dzieci Płocka” pozostają wierne tradycji i celom jakie wyznaczono w początkowej fazie istnienia placówki. Dziś Zespół uczt, bawi i wychowuje dzieci i młodzież w oparciu o harcerskie metody wychowawcze. W zajęciach uczestniczy ponad 500 dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 20 lat reprezentujących niemal wszystkie płockie placówki oświatowe.

Kilka tysięcy koncertów zarówno w kraju, niemal całej Europie, Azji oraz Ameryce Północnej, udział w wielu imprezach ogólnopolskich, reprezentowanie Polski na festiwalach i zlotach, widowiska plenerowe, wielokrotny udział w nagraniach telewizyjnych oraz produkcjach filmowych, liczne medale, nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, współpraca z wybitnymi artystami to najkrócej przedstawiony dorobek Zespołu „Dzieci Płocka”.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku jest placówką oświatowo – wychowawczą w systemie placówek wychowania pozaszkolnego. Organizuje w czasie wolnym od nauki stałe zajęcia edukacyjne, wychowawcze, w zakresie działalności artystycznej, rekreacyjnej, opiekuńczej, sportowej oraz cykliczne imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży.

Celem placówki jest ujawnianie i rozwijanie talentów, uzdolnień, zainteresowań i umiejętności, wpływ na pozytywny rozwój osobowości oraz przygotowanie uczestników do życia społecznego, wychowanie miłośników, entuzjastów, propagatorów sztuki – aktywnych uczestników i twórców życia kulturalnego. MDK oferuję szeroką gamę zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, sportowych, filmowych czy edukacyjnych.

Wszystkie informacje dostępne są na stronach HZPiT „Dzieci Płocka” www.dzieciplocka.pl i Młodzieżowego Domu Kultury www.mdk-plock.pl oraz w sekretariatach placówek.

ag