Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Samorządowa wspólnota międzynarodowa

Prezydent Miasta Płocka, Andrzej Nowakowski, Mer Żytomierza Serhii Sukhomlyn i Burmistrz Malagi Francisco de la Torre podpisali porozumienie o międzynarodowej współpracy na rzecz Ukrainy i jej mieszkańców. To efekt rozmów prowadzonych podczas ostatniej wizyty delegacji Globalnej Sieci CIFAL w Płocku.

– Jest to kolejny przykład realnego partnerstwa między miastami, i tego jak ważne jest ono w sytuacjach kryzysowych – skomentował Prezydent Andrzej Nowakowski.

Zarówno Płock, jak i Malaga są częścią Globalnej Sieci CIFAL – afiliowanych ośrodków szkoleniowych UNITAR (instytut ONZ do spraw Badań i Szkoleń), których misją jest podnoszenie kompetencji liderów lokalnych środowisk oraz wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. Samorząd, będąc najbliżej mieszkańców, najlepiej zna ich potrzeby i pozostaje odpowiedzialny za ich życie, bezpieczeństwo i świadczenie usług na ich rzecz w czasach konfliktu. Dlatego tak ważna i cenna jest współpraca na szczeblu lokalnym.

W ramach podpisanego porozumienia Żytomierz otrzyma dodatkową pomoc rzeczową z Malagi, dostęp do szkoleń UNITAR z zakresu zarządzania kryzysowego, kształcenia liderów czy przedsiębiorczości dla migrantów i uchodźców oraz dalszej współpracy na rzecz wymiany doświadczeń, budowania potencjału oraz zrównoważonego rozwoju.

ag

Następna aktualność
»