Rezerwacja wizyty

Wkrótce pojedziemy ul. Batalionów Chłopskich

Jeśli pogoda dopisze – w ostatnich dniach września zaczniemy korzystać z pierwszego fragmentu zmodernizowanej ul. Batalionów Chłopskich i jej skrzyżowania z ul. Zgliczyńskiego. Będzie to duże ułatwienie dla mieszkańców osiedla Łukasiewicza.

Plac budowy przekazaliśmy wykonawcy w grudniu ubiegłego roku, choć prace faktycznie zaczęły się w styczniu br. Zakres robót jest bardzo duży. Zaczęliśmy od ułożenia kanalizacji deszczowej, następnie zbudowaliśmy fundamenty nowej drogi i ułożyliśmy nowe chodniki oraz zaczęliśmy układać nową nawierzchnię. Wykonaliśmy także zatoki parkingowe oraz wymieniliśmy lampy na istniejących latarniach z sodowych na energooszczędne LED-owe. Chodniki są po obydwu stronach ulicy, ale Miejski Zarząd Dróg zaczął pracę nad koncepcją zmiany chodnika po stronie Orlen Areny na ciąg pieszo-rowerowy (nie było go w pierwotnym projekcie modernizacji tej ulicy z 2017 roku).

W tym tygodniu właśnie zaczęliśmy układać asfaltową podbudowę, czwartek był pierwszym dniem, kiedy wykonaliśmy tzw. warstwę wiążącą. Najpóźniej w piątek skończymy tę pracę i wyregulujemy wysokość studzienek kanalizacyjnych. Od poniedziałku – jeśli pogoda pozwoli – zaczynamy układać ostatnią, ścieralną warstwę asfaltu. W połowie przyszłego tygodnia większość prac powinna być zakończona.

Zaczęliśmy asfaltowanie ul. Batalionów Chłopskich

Za modernizację ul. Batalionów Chłopskich zapłacimy niecałe 6,3 mln zł. Dodajmy, że 5 mln zł zdobyliśmy z budżetu państwa. Po zakończeniu asfaltowania wspólnie z wykonawcą zdecydujemy o uruchomieniu przejazdu wybranym fragmentem ul. Batalionów Chłopskich. Będzie to odcinek od skrzyżowania z ul. Zgliczyńskiego do Łukasiewicza lub w przeciwnym kierunku – od Zgliczyńskiego do ul. 7 czerwca 1991 roku. Takie rozwiązanie będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców osiedla Łukasiewicza, którzy dziś mogą z niego wyjechać jedynie na ul. Tysiąclecia.

Natomiast całą ul. Batalionów Chłopskich będziemy mogli pojechać prawdopodobnie pod koniec grudnia, po formalnym zakończeniu całego kontraktu na modernizację ulicy. Wynika to z zasad narzuconych przez Program Inwestycji Strategicznych, z którego mamy wspomniane dofinansowanie. Zgodnie z nimi MZD musiał najpierw finansować tę inwestycję ze swoich środków. Po ich wyczerpaniu mógł wystąpić – i stało się to w sierpniu – po pierwszą transzę przyznanej dotacji, czyli 2,5 mln zł, którą już otrzymał. Po drugą może wystąpić dopiero po zakończeniu inwestycji, mając protokół odbiorczy.

Zasady te prowadzą w rezultacie do sytuacji, w której do połowy grudnia ul. Batalionów Chłopskich pozostanie w rękach wykonawcy.

hw