Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Wypłata dodatku węglowego opóźniona

Informujemy, że Sejm wczoraj przyjął zmiany dotyczące dodatku węglowego m. in. został wydłużony czas na wypłaty do 60 dni. Z przyczyn niezależnych od samorządu Miasta Płocka, ze względu na obecny stan prawny i brak środków z budżetu państwa Gmina Miasto Płock nie jest w stanie wywiązać się z nałożonych ustawowo terminów.

Do tej pory rząd nie przekazał samorządom, także i samorządowi Miasta Płocka, pieniędzy na wypłatę dodatku węglowego. W sobotę 17 września mija dokładnie 30 dni od daty wpływu pierwszych wniosków przez mieszkańców Płocka. Osoby, które złożyły wnioski jako pierwsze w poniedziałek 19 września powinny otrzymać wypłatę dodatku.

Przepisy dotyczące dodatku węglowego zaproponowane przez Rząd RP zostały wprowadzone w trybie nagłym, bez żadnej konsultacji ze środowiskiem samorządowym jako zadanie zlecone zostały źle przygotowane. Informujemy, że z przyczyn niezależnych od samorządu Miasta Płocka, nie jesteśmy w stanie wywiązać z nałożonych ustawowo terminów, a wypłata świadczeń dla mieszkańców nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków od wojewody mazowieckiego.

W pierwszym tygodniu przyjmowania wniosków, czyli od 17 do 26 sierpnia do Urzędu Miasta Płocka wpłynęło 1550 wniosków. Do dziś przyjęliśmy 2965 wniosków o dodatek węglowy. Szacujemy, że dodatek może w Płocku przysługiwać ok. 5 tysiącom gospodarstw. Samorząd Płocka wnioskował o zabezpieczenie w budżecie państwa kwoty prawie 22 mln zł. Nie wiemy, kiedy te pieniądze wpłyną do Urzędu, i kiedy będziemy mogli je przekazać mieszkańcom.

Zgodnie z przyjętym przez Sejm w dn. 15 września 2022 r.  projektem ustawy, używający do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego będą mogli liczyć na dodatki.

Jednorazowy dodatek ma wynieść:

  • 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy;
  • 2 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
  • 1 tys. zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym;
  • 500 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG

Obowiązuje zasada „jeden dodatek na jedno gospodarstwo domowe”.

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»