Rezerwacja wizyty

XXV EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków do 25. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz promocji województwa mazowieckiego w tych dziedzinach w kraju i na świecie.

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego to wyróżnienie kierowane do ludzi aktywnych społecznie, angażujących się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza, służące rozwojowi i promocji regionu. Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat docenia działania na rzecz wspólnoty mazowieckiej, wspiera niepospolite pomysły i twórcze inicjatywy, które są wyrazem pasji oraz potrzeby serca.

Nabór wniosków przewidziany jest do 4 czerwca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł oraz pamiątkową statuetkę.

Wnioski do XXV edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio dla:

  • osób fizycznych;
  • podmiotów niebędących osobą fizyczną,

z dopiskiem: KONKURS NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w nieprzekraczalnym terminie:

  • pocztą do 4 czerwca 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego lub stempla nadania w przypadku przesyłki kurierskiej) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa,
  • lub osobiście do 4 czerwca 2024 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Brechta 3, do godz. 16.00.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mazovia.pl.

lub pod numerami telefonów 22 59 79 539 i 22 59 79 210 oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: nagroda@mazovia.pl .

Źródło: www.mazovia.pl.

Regulamin

Formularz Zgłoszeniowy Osoby Fizyczne

Formularz_Zgłoszeniowy_Podmioty_Niebędące_Os. Fizycznymi

 

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»