Plan nr 4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej we wsi Góry – gmina Łąck

Uchwała Nr 142/XVI/96 Rady Gminy w Łącku z 30 grudnia 1996 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej we wsi Góry – gmina Łąck, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego w dniu 21 lutego 1997 roku Nr 1, poz. 24

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 4 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 4 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

  1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur