POWER 2014 – 2020

Szczegółowe informacje o Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dostępne są na stronie internetowej https://www.power.gov.pl/

Projekty w realizacji

  • Usuwamy bariery – poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę – Miasto Płock Informacje o projekcie

Projekty zakończone