Rezerwacja wizyty

O Gminie

CHARAKTERYSTYKA

Płock to miasto na prawach powiatu, położone w centrum Polski, około 110 km od Warszawy i 112 km od Łodzi, na terenie województwa mazowieckiego, jest najstarszym miastem Mazowsza i drugim co do wielkości ośrodkiem przemysłowo-kulturalnym tego regionu. Płock to również silny ośrodek gospodarczy o zróżnicowanej strukturze branżowej, zorientowany na innowacyjność, nowoczesne technologie i sukces w biznesie. Powierzchnia Miasta wynosi 88,06 km².

Zgodnie z opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi stan ludności według miejsca zamieszkania wynosił w Płocku na koniec 2022 roku 112 483 osoby. Z taką liczbą mieszkańców Płock zajmował wśród 66 miast na prawach powiatów 32. miejsce w kraju – przed Elblągiem i Koszalinem. Zgodnie ze stosowaną przez GUS klasyfikacją należy do grupy miast dużych [1].

RYNEK PRACY

Sytuacja na rynku pracy w Płocku poprawiła się w porównaniu z poprzednim rokiem. Stan na koniec października wskazuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Płocku wynosi 5,7% i spadła 0,4% w stosunku do roku 2022.
Na podstawie badania Barometr Zawodów, które jest krótkookresową prognozą zapotrzebowania na pracowników, do zawodów deficytowych w Płocku należały następujące grupy: brukarze; kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych; krawcy i pracownicy produkcji odzieży; lekarze; monterzy konstrukcji metalowych; nauczyciele praktycznej nauki zawodu; nauczyciele przedmiotów zawodowych; pielęgniarki i położne; pracownicy służb mundurowych; spawacze oraz specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki [2].

GOSPODARKA

W mieście dominuje przemysł paliwowo-energetyczny i chemiczny. Tu ma swoją siedzibę  Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. – potentat na rynku paliwowym w Polsce i jedna z największych tego typu firm w Europie Środkowo-Wschodniej, PERN; w branży chemicznej działa także Basell Orlen Polyolefins. Dobrze rozwija się przemysł spożywczy (Dr Oetker), maszynowy (New Holland), odzieżowy (Levi Strauss), budowlano-montażowy (BudMat).

Wiele inicjatyw gospodarczych powstało na terenie Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego, obszaru inwestycyjnego, wyposażonego w niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej media. Tam ulokowały się firmy z branży chemicznej i przetwórstwa chemicznego, ogólnobudowlanej, obróbki metali, recyklingu, inżynierii maszyn i urządzeń przemysłowych. W Parku jest także miejsce dla przedsięwzięć sektora badawczo-rozwojowego oraz nowoczesnych usług biznesowych.

Płock jest przygotowany do stworzenia oferty inwestycyjnej na zapotrzebowanie konkretnego Inwestora. Miasto chce być realnym partnerem poprzez pomoc w wyszukiwaniu lokalizacji inwestycji, włączanie się w proces scalania nieruchomości, czy przygotowanie kadr. Miasto gotowe jest również zaangażować się w budowę spełniającej oczekiwania Inwestora infrastruktury oraz wspierać negocjacje z operatorami mediów np. teleinformatycznych, którzy działają na terenie miasta.

Z myślą o mieszkańcach i Inwestorach systematycznie rozbudowywana jest infrastruktura oraz tworzone są plany zagospodarowania przestrzennego. Powstała druga przeprawa przez Wisłę, wybudowano drogi dojazdowe, realizowane są inwestycje z udziałem środków unijnych. Rozbudowa wewnętrznej infrastruktury drogowej, w tym przede wszystkim budowa obwodnicy, znacznie poprawiła komunikację w mieście. Głównym efektem realizacji tej inwestycji jest wyprowadzenie tranzytu transportu ciężarowego z głównych ulic miasta. Dodatkowo obwodnica połączyła uprzemysłowioną część miasta z drogami kolejowymi, a także ułatwiła dostęp do atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.

Mimo takiego wysiłku, obciążenia budżetowe Płocka utrzymywane są na bezpiecznym poziomie. Fitch Ratings utrzymał na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym (Rating Watch Negative; RWN) międzynarodowe długoterminowe ratingi (Issuer Default Ratings; IDRs) dla Miasta Płock dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie”AA+”(pol)”.

Inwestorzy mogą liczyć na wsparcie licznych instytucji otoczenia biznesu – w Płocku działają liczne banki, firmy szkoleniowe, instytucje okołobiznesowe, kancelarie prawne oraz ośrodki konferencyjne.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA [4]

Przez Miasto przebiegają dwie drogi krajowe – KD60 oraz DK62. W pobliżu Płocka planowana jest także budowa drogi ekspresowej S10.
Miasto dysponuje lokalnym lotniskiem trawiastym mogącym przyjmować małe samoloty i śmigłowce. Urząd Miasta Płocka opracował dokumentację techniczną zgodnie z którą planowana modernizacja lotniska i budowa utwardzonego pasa startowego umożliwi obsługę taksówek powietrznych oraz uruchomienie lotów biznesowych.
Oprócz bliskości węzła kolejowego Kutno (ok. 50km) planowana jest także budowa połączenia kolejowego Modlin-Płock oraz połączenie przez Centralny Port Komunikacyjny (linia Włocławek-Płock-CPK). Obecnie Płock obsługują pociągi dalekobieżne PKP TLK „Chemik” (połączenie z Łodzią, Częstochową i Katowicami) oraz PKP TLK „Flisak” na relacji Katowice-Płock- Gdynia.
Najbliższe porty lotnicze znajdują się ok. 70 km (Warszawa-Modlin) i ok. 130 km (Lotnisko Chopina w Warszawie) od Płocka.
W mieście wybudowana została obwodnica w prawobrzeżnej części miasta, która komunikuje tereny przemysłowe miasta, w tym zakład Orlen S.A., poprzez węzły Otolińska, Bielska, Przemysłowa, Długa oraz Łukasiewicza.

ZAINWESTOWALI U NAS

W mieście dominuje przemysł paliwowo-energetyczny i chemiczny. Tu swoją siedzibę  ma ORLEN S.A. – potentat na rynku paliwowym w Polsce i jedna z największych tego typu firm w Europie Środkowo-Wschodniej, PERN; w branży chemicznej działa także Basell Orlen Polyolefins. Dobrze rozwija się przemysł spożywczy (Dr Oetker), maszynowy (New Holland), odzieżowy (Levi Strauss Poland), budowlano-montażowy (BudMat).

W mieście działa 14 firm z kapitałem zagranicznym m.in. Levi Strauss Poland Sp. z o.o., „CNH Industrial Polska” Sp. z o.o., KTI Poland S.A.

W 2022 r. w Płocku przybyło 907 nowo zarejestrowanych podmiotów.

Płockie przedsiębiorstwa z powodzeniem konkurują o miejsca w rankingach i nagrody w konkursach. W rankingu „Diamenty Forbesa 2022”, którego ideą jest docenienie firm najszybciej zwiększających swoją wartość, wyróżniono 29 płockich przedsiębiorstw. Również w 2022 r. kolejnych 7 firm znalazło się na „Liście 2000”  dziennika „Rzeczpospolita” ułożonej według przychodów spółek ze sprzedaży osiągniętych w roku poprzednim. Natomiast w opublikowanym w tym samym roku przez dziennik „Puls Biznesu” rankingu „Gazele Biznesu”, uwzględniającym firmy o przychodach na poziomie 3-200 mln zł, które w ostatnich trzech latach odnotowały ich wzrost i nie miała straty, 23 firmy z Płocka znalazły się wśród 4,6 tys. sklasyfikowanych podmiotów z całej Polski [3].

EDUKACJA

W mieście działają następujące szkoły wyższe kształcące w kierunkach technicznych i ekonomicznych:

  • Politechnika Warszawska Filia w Płocku
  • Akademia Mazowiecka w Płocku.
  • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica.

Ważnym ośrodkiem kształcenia Płocka jest powstałe z inicjatywy ORLEN S.A. Centrum Edukacji Sp. z o.o., w ramach którego działa min. średnia szkoła zawodowa. Rozbudowana jest sieć szkolnictwa na poziomie ponadgimnazjalnym. Szkoły te kształcą licznych fachowców z branż poszukiwanych na rynku. W Płocku oraz bezpośrednim otoczeniu miasta (Sierpc, Gostynin, Wyszogród, Gąbin) działa 18 szkół średnich o profilach zawodowych oraz 9 szkół ogólnokształcących.

Prezentując biznesowe atuty Płocka nie można zapomnieć o możliwościach rekreacji i wypoczynku, jakie daje miasto. Jego malownicza lokalizacja, liczne zabytki, dziedzictwo historyczne, a także dobrze rozwinięta baza hotelarsko-gastronomiczna, to tylko niektóre walory Płocka. Turyści już dziś doceniają uroki miasta, a festiwale muzyczne takie jak Audioriver czy Polish Hip Hop Festival zdążyły wypracować sobie światową renomę i stwarzają dodatkową szansę dynamicznego rozwoju branży turystycznej i okołoturystycznej.

Więcej szczegółowych informacji dot. miasta znajduje się w Raporcie o stanie miasta

Urząd Miasta Płocka na poziomie lokalnym współpracuje z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym oferującym nie tylko tereny inwestycyjne ale też programy akceleracyjne i szkolenia. Ponadto, współpracujemy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, która ma w swojej ofercie wsparcie dla Inwestorów w postaci np. zwolnienia z podatku CIT/PIT z tytułu nowej inwestycji. Na poziomie krajowym natomiast współpracujemy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, która posiada szereg zachęt inwestycyjnych w swojej ofercie.

Więcej informacji na temat współpracy znajduje się w zakładce Wsparcie dla inwestorów

Informacje makroekonomiczne o Polsce znajdują się pod linkami: wskaźniki makroekonomiczne , wybierz Polskę

 

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»