Plan nr 65

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sikorskiego – Kutrzeby” w Płocku

Uchwała Nr 42/III/2018 Rady Miasta Płocka z 28 grudnia 2018 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sikorskiego-Kutrzeby” w Płocku , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 22 stycznia 2019 roku poz. 1086

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 65 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 65 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

Dla planu w dniu 7 czerwca 2019 roku został wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – zapoznaj się z treścią wyroku

 

Poglądowy rysunek planu prezentujący aktualny obszar obowiązywania Planu nr 65

Plan nr 65 - aktualny zakres

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur