Plan nr 72

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka – Królewiecka” w Płocku

Uchwała Nr 468/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z 25 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka – Królewiecka” w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 14 kwietnia 2021 roku poz. 3333.

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 72 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 72 - rysunek

Legenda do rysunku planu

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur

 

Procedura sporządzania planu