Plan nr 15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka dla trasy rurociągu paliwowego relacji Płock-Ostrów Wielkopolski

Uchwała Nr 694/XXXII/00 Rady Miasta Płocka z 27 października 2000 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka dla trasy rurociągu paliwowego relacji Płock-Ostrów Wielkopolski, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 23 listopada 2000 roku Nr 140, poz. 1330

 

Prezentowany na stronie plan miejscowy ma charakter poglądowy

 

Plan nr 15 - lokalizacja

Zapoznaj się z treścią uchwały

Rysunek planu

Plan nr 15 - rysunek 1 Plan nr 15 - rysunek 2 Plan nr 15 - rysunek 3
Plan nr 15 - rysunek 4 Plan nr 15 - rysunek 5

Legenda do rysunku planu

 

Plan został zmieniony w części przez Plan nr 54, Plan nr 64 i Plan nr 69

Poglądowy rysunek planu prezentujący aktualny obszar jego obowiązywania

Plan nr 15 - aktualny zakres

 

W ramach prowadzonych procedur administracyjnych wydawane są następujące dokumenty związane tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

    1. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    3. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
    4. Zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Pełna informacja dotycząca wyżej wymienionych wniosków i procedur