Rezerwacja wizyty

15 grudnia młodzież wybierze swoich radnych

Poznaliśmy szczegółowy kalendarz wyborczy. Za półtora miesiąca, w środę 15 grudnia w płockich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Płocka. Zachęcamy młodych ludzi w wieku od 13 do 21 lat do kandydowania.

Terminarz wyborów przestawia się następująco:

  • do 5 listopada 2021 – podanie do publicznej wiadomości przez Miejską Młodzieżową Komisję Wyborczą obwieszczenia w szkołach i Urzędzie Miasta Płocka o zarządzeniu wyborów
  • 12 listopada 2021 – powołanie Okręgowych Komisji Wyborczych
  • 17 listopada 2021 – składanie list poparcia kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Płocka do Okręgowych Komisji Wyborczych (4 tygodnie przed datą wyborów i 14 dni od daty ogłoszenia wyborów)
  • 20 listopada 2021 – przekazanie list kandydatów na radnych do Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej
  • 20 listopada 2021 – wywieszenie w szkołach obwieszczeń z listą kandydatów
  • 15 grudnia 2021wybory – głosowanie w godz. 8:00 – 18:00
  • 29 grudnia 2021 – ogłoszenie wyników wyborów
  • 12 stycznia 2022 – I Sesja nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta Płocka

Na pierwszym posiedzeniu Miejska Młodzieżowa Komisja Wyborcza ustaliła, że okręgami wyborczymi są wszystkie szkoły prowadzone w Płocku zarówno przez Miasto, jak i inne podmioty (także prywatne). Placówek jest łącznie 45, ale samych okręgów 48, bo w niektórych szkołach działają podstawówki i licea. Ich listę znajdziemy TU.

Z każdej szkoły zostanie wybrany jeden radny. Jego kadencja trwa dwa lata, tyle ile całej Rady. Może zostać skrócona m.in. w przypadku ukończenia przez radnego szkoły lub jej zmiany. Żeby uczeń został kandydatem do Młodzieżowej Rady Miasta Płocka trzeba zyskać poparcie 15 osób ze swojego okręgu. Na zebranie tego poparcia ma czas do 17 listopada – wypełnione listy powinien do tego dnia dostarczyć do Okręgowych Komisji Wyborczych działających w szkołach. Jeżeli w okręgu zgłosi się mniej niż 2 chętnych, wybory nie odbędą się. Na kandydatów mogą głosować wszyscy uczniowie danej szkoły bez względu na wiek.

Miejska Młodzieżowa Komisja Wyborcza wybrała też swojego przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Zostali nimi odpowiednio Hubert Wyczałkowski, Oliwia Brzezińska i Zuzanna Brzózka.

Dokumenty do pobrania:

mk