Wybory do RMO

24 października 2021 roku

Uchwała nr 525/XXXI/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Mieszkańców Osiedli Miasta Płocka

Uchwała Nr 518 Rady Miasta Płocka z dn. 29.04.2021 r. – Ordynacja wyborcza do RMO

Uchwała nr 35 Miejskiej Komisji Wyborczej w spr. zamknięcia list kandydatów na członków RMO

Uchwała nr 36 Miejskiej Komisji Wyborczej w spr. przedłużenia terminu zgłaszania i rejestrowania kandydatów na członków RMO

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej nr 44 w spr. powołania składów osobowych OKW

Uchwała nr 45 Miejskiej Komisji Wyborczej w spr. skreślenia z listy nazwisk kandydata na członka RMO Ciechomice

Uchwała nr 46 Miejskiej Komisji Wyborczej w spr. skreślenia z listy nazwisk kandydata na członka RMO Ciechomice

 

Zgłaszanie kandydatów na członków rad osiedli – 8 – 19 września 2021 roku

 

Do pobrania: