Małe granty 2021

Lista uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego złożonych do Prezydenta Miasta Płocka w roku 2021: