RPO WM 2014-2020

Szczegółowe informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dostępne są na stronie internetowej https://www.funduszedlamazowsza.eu/

Projekty w realizacji

Projekty zakończone

 • Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku Podsumowanie projektu
 • Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka Podsumowanie projektu
 • Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Przemysłowej, ulicy Kostrogaj i Wiadukt w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza oraz Trzepowo Podsumowanie projektu
 • Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka Podsumowanie projektu
 • Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka Podsumowanie projektu
 • Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych Podsumowanie projektu
 • Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku Podsumowanie projektu
 • Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach Podsumowanie projektu
 • Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku Podsumowanie projektu
 • Przedszkolaki na medal - wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podsumowanie projektu
 • Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Płocka Podsumowanie projektu
 • Rozwój oferty kulturalno–edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki Podsumowanie projektu
 • Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (I) Podsumowanie projektu
 • Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (II) Podsumowanie projektu
 • Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (III) Podsumowanie projektu
 • Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych Podsumowanie projektu
 • Mój dom - Moje miejsce Podsumowanie projektu
 • Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka Podsumowanie projektu
 • Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego z Zespole Szkół Technicznych w Płocku Podsumowanie projektu
 • Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Podsumowanie projektu
 • Przedszkolni giganci – wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 oraz w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku Podsumowanie projektu
 • Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu Podsumowanie projektu
 • Licealny akcelerator edukacji Podsumowanie projektu
 • Z podstawówką w świat Podsumowanie projektu
 • Zawody przyszłości Podsumowanie projektu